Matematická exkurzia 5. ročník

4. 11. 2022 sa žiaci piatych ročníkov zúčastnili exkurzie v Steelparku Košice.

Exkurzia bola zameraná na matematiku, žiaci pracovali v skupinách, hravou formou si upevnili vedomostí rôznych tém ako: malá násobilka a delilka, násobok čísla, čítanie z grafu, matematické operácie. Každá skupina bola za dobrú prácu odmenená malou výhrou. Vďaka stálym expozíciám mali žiaci možnosť skúmať aj vedecké hypotézy a overiť si technické a prírodné zákonitosti. Veľkým potešením pre žiakov, bola aj LEGO výstava.

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu učiteľ druhého stupňa.
  • Aprobácia: Slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk
  • Aprobácia: Matematika, anglický jazyk
  • Upratovačka

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.