Nedaj sa! …Hovor o tom

Hovoriť o šikanovaní sa dá rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je aj formou scénok, ktoré odrážajú situacie reálneho života.

Autori edukatívneho multimediálneho predstavenia Dominik Dupľák a Peter Dombrovský v spolupráci s mladými hercami z košického konzervatória a za podpory slovenských youtuberov, CPPP a P a príslušníkov Policajného zboru pripravili interaktívne divadlo, ktoré sa formou scénok venuje problematike šikanovania, rasizmu, fyzického násilia a kyberšikanovania. Video- výpovede známych osobnosti, ktorí zažili šikanovanie, posmeľuje obete k rozoznaniu a riešeniu závažných životných situácií.

Na konci predstavenia naša škola obdržala certifikát, v ktorom sa zaväzuje šíriť posolstvo predstavenia.

Mgr.S.Schützová
koordinátor prevencie

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu učiteľ druhého stupňa.
  • Aprobácia: Slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk
  • Aprobácia: Matematika, anglický jazyk
  • Upratovačka

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.