Odznak všestrannosti

28.3.2023 sa uskutočnilo v spolupráci s olympijským výborom krajské kolo odznaku všestrannosti miešaných družstiev žiakov a žiačok základných škôl. Súťaže v zdolávaní štafetovej prekážkovej dráhy sa zúčastnilo 33 škôl z košického kraja. Naši žiaci získali výborné 6.miesto a len o pár sekúnd im ušlo malé finále.

Našu školu reprezentovali:

Tamara Sinaiová 6.C, Sára Vašková 7.B, Emma Štofirová 8.B, Sofia Zvalená 9.B, Simon Lakomý 6.A, Michal Novák 7.A, Lukas Leinberger 8.C, Viktor Hartmann 9.B

Za úspešnú reprezentáciu ďakujeme.

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu učiteľ druhého stupňa.
  • Aprobácia: Slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk
  • Aprobácia: Matematika, anglický jazyk
  • Upratovačka

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.