Šaliansky Maťko 11.1.2023

Dňa 11.1.2023 sa na našej škole uskutočnila súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Na prvom stupni sa súťažilo v troch kategóriách.

V 1. kategórii sa umiestnili žiaci:
1.miesto – Soňa Baranová 3.C
2.miesto – Matúš Kruták 3.A
3.miesto – Júlia Drugová 2.C

Cenu poroty získala Alina Gordiyenko z 2.B triedy.

V 2. kategórii sa umiestnili žiaci:

1.miesto – Nikola Dobrovičová 4.C
2.miesto – Anna Žáková 5.C
3.miesto – Kristína Ostrihoňová 4.B

Čestné uznanie získala v 2. kategórii: Šérová

V 3. kategórii  sa umiestnili žiaci:
1.miesto – E. Olajošová
2.miesto – P. Vargová
3.miesto – M. Mojžišová, M. Novák

Čestné uznanie získali v 3. kategórii:  J. Wencel a O. Soták

Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie stretnutie v budúcom školskom roku. Víťazom držíme palce v okresnom kole.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

INFO PRE RODIČOV

Vážení rodičia,
ďakujeme vám za ochotu podporiť činnosť rodičovského združenia formou venovania 2% z dane v predchádzajúcom roku. Aj tento rok budeme pokračovať v zlepšovaní podmienok našich detí na štúdium, športové aktivity a záujmovú činnosť. Ak sa chcete pridať, prispejte 2% z vašej dane z príjmu. V prípade že ste zamestnanec, požiadajte zamestnávateľa do 15.2. o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane“, na základe ktorého vyplníte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. Formulár „Potvrdenia“ aj „Vyhlásenia“ nájdete na webe školy
⇒TU.

Obe vyplnené a potvrdené tlačivá je potrebné odovzdať do 28.4. na vrátnici školy alebo hospodárke školy prípadne do 30.4. na daňovom úrade podľa miesta bydliska.
SZČO a právnické osoby podávajú daňové priznanie priamo na daňový úrad do 31.3. a uvedú v ňom údaje o prijímateľovi:
IČO: 173196170881
Obchodné meno: SRRZ – RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Ďakujeme Vám, že sa takto podieľate na spoluvytváraní lepších podmienok pre aktivity Vašich detí.

Rada RZ pri ZŠ Družicová 4 v Košiciach


NOVÉ POPLATKY ZA STRAVU PLATNÉ OD 01.01.2023 nájdete TU.

Triedne aktívy rodičov v školskom roku 2022/2023
nájdete ⇒ TU.

Viac informácii o "Rade rodičov" sa dozviete po kliknutí na odkaz RADA RODIČOV

Zápisnicu RRZ si môžete stiahnúť po kliknutí na nasledujúci odkaz:
Zápisnica RRZ 17-01-2023

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.