Slávik Slovenska 2023

Aj v tomto školskom roku naši žiaci súťažili v speve slovenských ľudových piesní v súťaži Slávik Slovenska. Dňa 17.04. 2023 sme si vypočuli krásne interpretácie našich žiakov v dvoch kategóriách. Do okresného kola postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste. Všetkým žiakom ďakujeme za prípravu a prajeme veľa radosti a úspechov v spievaní.

V 1. kategórii sa umiestnili žiaci:
1. miesto - Jakub Fülöp, 2.C
2. miesto - Matúš Kruták, 3.A, Eliška Šimkovičová, 2.A
miesto - Ivko Skalský, 1.D

V 2. kategórii sa umiestnili žiaci:
1. miesto - Marián Demčák, 4.C
2. miesto - Tamara Točeková, 5.B
3. miesto - Michaela Hricišínová, 4.A

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu učiteľ druhého stupňa.
  • Aprobácia: Slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk
  • Aprobácia: Matematika, anglický jazyk
  • Upratovačka

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.