2023/2024

Štvrtáci pri práci

banner
Naši štvrtáci pracujú svojimi rukami veľmi svedomito, nielen na pracovnej výchove.

Jesenné aranžovanie

banner
Aj tento školský rok,sme sa zapojili do súťaže v aranžovaní. Naše dve šikovné dievčatá z 5. B triedy, Kristínka Ostrihoňová a Veronika Siladiová získali obe Čestné uznanie. Dievčatám gratulujeme a tešíme sa na ďalšie súťažné kolá.

Cestovinová násobilka

banner
Naši tretiaci sa s chuťou pustili do násobilky. Pomáhali im pri tom netradične – cestoviny. Zoskupovali, rozdeľovali ich a pritom sa učili. S pomocou cestovín si vyrobili aj názorné učebné pomôcky. Veríme, že takto hravo násobilku zvládnu aj celkom naspamäť.

Šaliansky Maťko

banner
Dňa 22.11.2023 sa na našej škole aj tento rok uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko v prednese slovenských povestí. Deti súťažili v nasledovných kategóriách:

Imatrikulácia prvákov

banner
Naši prváci prežili slávnostný deň. Dňa 09.11.2023 sa uskutočnila imatrikulácia prvákov. Pán riaditeľ pasoval prváčikov za právoplatných členov nášho kráľovstva. Počas pasovania sa aj žiaci museli popasovať so svojimi úlohami.

Exkurzia vo Vychodoslovenskom múzeu

banner
Dňa 8.11. sa žiaci 2.D triedy zúčastnili exkurzie vo Vychodoslovenskom múzeu. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o výskyte a živote bocianov na Slovensku. Po prezentácii sa deti premiestnili do priestorov múzea, kde mohli vidieť veľa zaujímavých exponátov. Bola to vydarená akcia. Deťom sa tam veľmi páčilo.

Úspešní riešitelia iBOBOR 2023/2024

banner
Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBOBOR. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Naším deťom sa v knižnici páči

banner
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu navštevujú naši žiaci školskú knižnicu. Návštevou knižnice motivujeme žiakov, aby odložili na krátky čas mobily, tablety, počítače a venovali svoj čas knihe. Snažíme sa vytvoriť u detí pozitívny vzťah ku knihám.  Dňa 10. 11. 2023 žiaci 2.A navštívili školskú knižnicu.

Okresné kolo v stolnom tenise žiačok

banner
Dňa 6.11.2024 sa uskutočnilo OK v stolnom tenise žiačok. Vo vyrovnaných súbojoch so žiačkami škôl okresu Košice IV sme získali pekné 3.miesto. Na krajské kolo sme síce nepostúpili, ale za svoje výkony sa dievčatá vôbec nemusia hanbiť.

Okresné kolo v stolnom tenise

banner
Naši žiaci reprezentovali našu školu v okresnom kole stolného tenisu.
Obsadili 3. miesto a získali tak bronzové medaily.

Európsky týždeň programovania 2023

banner
Aj v tomto školskom roku sa aj naša škola zapojila do Európskeho týždňa programovania 2023. Cieľom bolo priblížiť programovacie zručnosti a digitálnu gramotnosť žiakom druhého stupňa na hodinách informatiky a to zábavným a pútavým spôsobom. Žiaci mali možnosť vyskúšať si šifrovanie informácii (správne dešifrovanie utajeného slova), vyhľadávanie informácií na internete, spracovať a správne vyhodnoť pokyny v logických úlohách a na koniec ich čakala online logická hra s autíčkami - parkovanie.

Súťaž pod témou Sťahované vtáky

banner
Aj tento školský rok odštartovali Umelecké variácie výtvarnou súťažou pod témou Sťahovavé vtáky. Nádherné práce okrášlili vestibul našej školy.  Vyhral každý, kto sa zapojil.  Veľmi pekne ďakujeme.

Školský turnaj v stolnom tenise

banner
19.10.2023 sa uskutočnil tradičný deviaty ročník školského  turnaja v stolnom tenise žiakov a žiačok II. stupňa. Súťažiaci si zmerali svoje sily v dvoch kategóriách- mladších a starších žiakov/žiačok.

Krakov a Wieliczka 2023

banner
Vyvrcholením ekologického projektu s Poliakmi bol celodenný výlet, ktorý pozostával z dvoch častí: 1. Krakov (dopoludnia) 2. Wieliczka (popoludní).

Žiacka školská konferencia - Zespół Szkół w Gromniku

banner
V stredu, dňa 18.10.2023 sa v telocvični základnej školy v Gromiku uskutočnila žiacka školská konferencia, kde za účasti žiakov a učiteľov 2. stupňa vystúpili naši žiaci s prezentáciou projektov o krajinách V4.

Medzinárodný ekologický projekt „Čo majú lišajníky a cyklistika spoločné“ v Poľsku

banner
V termíne od 15.10. do 21.10.2023 účastníci ekologického projektu, žiaci Haľko Michal, Gmuca Oliver, Dittelová Matilda, Novotová Dorota, Kučinská Laura, Kondášová Kristínka a pani učiteľky Martina Gabašováa Mária Katingerová navštívili základnú školu Zespół Szkół v poľskej dedinke Gromnik, ktorá si pre nich pripravila bohatý program.

Beseda s lesníkom

banner
Dňa 19. októbra 2023 sa naši tretiaci zúčastnili besedy s lesníkom v areáli našej školy. Dozvedeli sa mnoho zaujímavosti o zvieratách a drevinách našich lesov.

Deň jabĺčka

banner
16.10.2023 prebehol na I. stupni každoročný Svetový deň výživy. V jednotlivých triedach  sa realizovali rôzne aktivity, druháci a tretiaci vypracovali kvíz na tému Čo mám na desiatu. V prieskume zvíťazilo jabĺčko ako najčastejšie ovocie a za ním banán. Najobľúbenejšie na desiatu vôbec nie sú sladkosti, ale zvíťazil rožok, po ňom chlebík a to pred sladkým pečivom.

Futbalový turnaj MČ Nad Jazerom

banner
Naši futbaloví reprezentanti sa zúčastnili turnaja o putovný pohár starostky MČ Nad Jazerom. Vybojovali zlaté medaily a získali putovný pohár. Za reprezentáciu im ďakujeme.

Minimaratón v školskom klube detí

banner
Inšpiráciou pre túto športovú aktivitu bol 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru, ktorý sa konal v našom meste v prvú októbrovú nedeľu.
Mnohí naši klubisti a klubistky boli s rodičmi povzbudiť bežcov z celého sveta.

Noc výskumníkov 2023

banner
Žiaci 9.ročníka sa v rámci hodín fyziky a chémie zúčastnili 29.9.2023 Noci výskumníkov. Mohli si vo vedeckých stánkoch vyskúšať sami rôzne experimenty, dozvedeli sa mnoho nového z rôznych odvetví vedy: biológie, geografie, matematiky, geológie, elektrotechniky, chémie, environmentalistiky, ekológie a ďalších. Možno to niektorým pomohlo pri výbere strednej školy alebo budúceho povolania.

Návšteva bábkového divadla Ne/po/slušná Linda

banner
Dňa 13.10.2023 druháci navštívili bábkové divadlo. Herci žiakom zahrali predstavenie s názvom Ne/po/slušná Linda. V tejto bábkovej hrej deti spoznali Lindu, ktorá sa počas svojho putovania naučí základy slušného správania. Bábková hra je od mladej slovenskej autorky a režisérky Adriany Totikovej.

Medzinárodný ekologický projek Poject V4 Generation Mobility Mini Grant

banner
Medzinárodný ekologický projekt, financovaný Vyšehradským Fondom – Poject V4 Generation Mobility Mini Grant, medzi Poľskom – Zespół Szkół w Gromniku a Slovenskom – ZŠ Družicová 4 v Košiciach.

Hurá do hôr

banner
Dňa 28.9.2023 sme my žiaci deviateho ročníka absolvovali stredne náročnú túru vo Vysokých Tatrách. Autobus nás zaviezol k Kežmarskej Bielej vode odkiaľ sme začali šliapať k chate pri Zelenom Plese. Začiatok bol nenáročný a pri Šalviovom prameni sme mali prvú zastávku.

Svetový deň mlieka v školách

banner
27. september - Svetový deň mlieka v školách - aktivity žiakov I. stupňa.

Poď športovať, poď sa hrať!

banner
Európsky týždeň športu (23.-30.9.2023) sme v ŠKD podporili celoklubovou akciou „Poď športovať, Poď sa hrať!
Hlavnou témou aktivity bolo výstižné „Be Active“ - činorodosť, ktorá mala deti nabudiť k akejkoľvek športovej činnosti, pohybu.

Účelové cvičenie

banner
Dňa 7.9.2023 sa uskutočnila praktická časť účelového cvičenia. Najprv si žiaci vyskúšali po vyhlásení poplachu evakuáciu zo školy. V lokalite sídliska Nad Jazerom sa potom žiaci museli orientovať pomocou aplikácie, ktorá im ukazovala kadiaľ majú ísť a nájsť body, na ktorých musia splniť rôzne úlohy.

Didaktické hry začiatkom školského roka

banner
Dobrou tradíciu našej školy je organizovanie didaktických hier začiatkom školského roka. Dňa 7.9.2023 po cvičnej evakuácii sme sa presunuli do lesoparku. Tam mali deti možnosť utužovať rovesnícke vzťahy, zašportovať si a zasúťažiť.

Tréneri v škole

banner
Veľmi nás potešila správa, že aj v tomto školskom roku 2023/2024 budú s nami na TŠV pracovať tréneri. Vopred ďakujeme.

S kamarátkou ENERGIOU

banner
Dňa 13.9. 2023 zažili žiaci 6.A a 6.B krásne dopoludnie vo svete energetiky. Prostredníctvom interaktívnych hier sa dozvedeli, ako môžu ušetriť energiu. Spoznali aj obnoviteľné zdroje energie. Za aktivitu a preukázané vedomosti boli žiaci odmenení darčekmi a zdravou desiatou. Žiakom sa netradičné vyučovanie veľmi páčilo.

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

banner
Prvým školským dňom sa slávnostne otvorila brána Základnej školy na Družicovej ulici a privítala našich prváčikov, aby spoločne oslávili začiatok školského roka 2023/2024. Slávnostnú atmosféru doplnil aj kultúrny program našich šikovných žiakov. Tí sa predstavili spevom, hrou na flaute, husličkách a harmonike.Slávnostný program obohatila aj recitácia a moderný tanec.
Veľa úspechov v novom školskom roku želáme všetkým prváčikom.

Info pre rodičov

Informácia o spôsobe platenia jednorazového príspevku Rodičovského združenia v školskom roku 2023/2024. Viac informácií v Rada rodičov. Zápisnica z 12.09.2023 na stiahnutie.

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu: 
  • učiteľ pre primárne vzdelávanie + anglický jazyk

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.