Európsky týždeň programovania 2023

Aj v tomto školskom roku sa aj naša škola zapojila do Európskeho týždňa programovania 2023. Cieľom bolo priblížiť programovacie zručnosti a digitálnu gramotnosť žiakom druhého stupňa na hodinách informatiky a to zábavným a pútavým spôsobom. Žiaci mali možnosť vyskúšať si šifrovanie informácii (správne dešifrovanie utajeného slova), vyhľadávanie informácií na internete, spracovať a správne vyhodnoť pokyny v logických úlohách a na koniec ich čakala online logická hra s autíčkami - parkovanie.

A prečo je programovanie dôležité?

programovanie využíva vo veľkej miere kreativitu. Programovaním si žiak vie vytvoriť vlastnú počítačovú hru, animáciu alebo interaktívne digitálne umelecké dielo. To zahŕňa tvorbu vlastného dizajnu, grafiky, animácie, vlastný príbeh, ale najmä možnosť zhmotniť svoj imaginárny svet a postavy,
  • programovaním sa žiak naučí jeden veľký problém rozdeliť na menšie a ľahšie riešiteľnejšie problémy, ktoré potom odstráni postupne,
  • logické myslenie je pri programovaní nevyhnutné. Vďaka tomu dokážu žiaci lepšie porozumieť logike,
  • pri programovaní sa žiaci naučia ako zvládať chyby, predvídať problémy, ktoré sa pravdepodobne objavia a precíznym napísaním kódu zabránia ďalším chybám,
  • rozvoj algoritmického myslenia,
  • žiaci sa naučia vytrvať, ak to, čo tvoria, nefunguje tak, ako by si želali. Sú nútení analyzovať čo nefunguje, nájsť dôvod a zistiť, ako ho opraviť. 
Najšikovnejší „programátori“ z jednotlivých tried sú: 


Lukáš Herman 5.A
Filip Jerga 5.B
Ján Fortuna 6.A
Adam Bobek 6.B
Júlia Kožuškaničová 6.C
Timur Vrančík 7.A
Sebastián Kanči 7.B
Oliver Soták 8.A
Filip Škvarčovský 8.B
Diana Drugačová 8.C

Výhercom srdečne gratulujeme a tešíme sa, že aj na našej škole majú žiaci radi programovanie a logické úlohy.

Zber papiera jar 2024

V jarnom zbere papiera boli najúspešnejšie 3.C, 6.B a 1.C, gratulujeme.
Za ochotu a pomoc ďakujeme im aj ostatným žiakom.
Kompletné výsledky zberu papiera na stiahnutie (XLSX).

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu: 
  • učiteľ druhého stupňa (anglický jazyk) na zastupovanie počas materskej dovolenky od septembra 2024 do februára 2026

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Naše projekty