Hviezdoslavov Kubín 2024 – 2. stupeň

14. 2. 2024 sa v priestoroch ZŠ Družicová uskutočnila recitačná súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Žiaci 2. stupňa boli rozdelení do dvoch súťažných kategórií v oblasti poézie a prózy. Porota hodnotila recitačný prejav a na základe toho udelila jednotlivé umiestnenia.

Poézia - II. kategória 5. - 6. ročník
1. miesto: A. Žáková
2. miesto: M. Kroková
3. miesto: N. Dobrovičová
Čestné uznanie: M. Hricišinová

Próza - II. kategória 5. - 6. ročník
1. miesto: K. Ostrihoňová
2. miesto: Ľ. Štrba
3. miesto: R. Janka
Čestné uznanie: V. Siládiová, K. Kollárová

Poézia - III. kategória 7. - 9. ročník
1. miesto: -
2. miesto: H. Semanová
3. miesto: P. Vargová

Próza - III. kategória 7. - 9. ročník
1. miesto: A. Pavlovičová, M. Haľko
2. miesto: N. Kolesárová
3. miesto: T. Rusnáková, M. Novák
Čestné uznanie: E.Miščová, S. Pohlotková

Ďakujeme všetkým recitátorom. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších recitačných úspechov!

Zber papiera jar 2024

Jarný zber papiera sa uskutoční 15.4. 2024 - 20.04.2024.
Pondelok - piatok 7.00 - 9.00 a 13.30 - 16.00
Sobota 8.00 – 12.00
parkovisko pri školskej jedálni a telocvični. Papier má byť zviazaný a kartón zvlášť.
           
Rodič dovezený papier odváži na digitálnej váhe a uloží do kontajnera za asistencie pána riaditeľa školy a pána školníka. Peniaze zo zberu papiera budú použité na financovanie knižných a vecných odmien pre žiakov, športových, kultúrnych a vedomostných súťaží prostredníctvom rady rodičov.
Ďakujem za spoluprácu

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu: 
  • učiteľ druhého stupňa (matematika, anglický jazyk) na zastupovanie počas materskej dovolenky od septembra 2024 do februára 2026

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Naše projekty