Medzinárodný ekologický projekt „Čo majú lišajníky a cyklistika spoločné“ v Poľsku

V termíne od 15.10. do 21.10.2023 účastníci ekologického projektu, žiaci Haľko Michal, Gmuca Oliver, Dittelová Matilda, Novotová Dorota, Kučinská Laura, Kondášová Kristínka a pani učiteľky Martina Gabašováa Mária Katingerová navštívili základnú školu Zespół Szkół v poľskej dedinke Gromnik, ktorá si pre nich pripravila bohatý program.

NEDEĽA – 15.10.  
Príchod do Tuchówa, ubytovanie v hoteli AGAWA. 
 
PONDELOK – 16.10. 
MAŁOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ: návšteva malopoľského centra ekologickej výchovy v Ciężkowicach - interaktívna výstava „ZEM – VODA – VZDUCH“, ktorá návštevníkom odhaľuje krásu a jedinečnosť pogórskej prírody. Výstava nás obohatila o novévedomosti, vedecké zaujímavosti a úžasnú atmosféru, ktorú vytvárajú pedagógovia a zamestnanci centra. 
 
CIĘŻKOWICE – SKAMENENÉ MESTO: prehliadka prírodnej rezervácie s turistickým sprievodcom. Skamenené mesto je skupina fantazijne tvarovaných skalných útvarov, ktoré vytvárajú povestné „mesto premenené na kameň“.  Dostupnosť miesta a jeho atraktivita z neho robí jednu z najväčších prírodných zaujímavostí Malopoľska. 
 
MUZEUM PRZYRODNICZE IM. KRYSTYNY I WŁODZIMIERZA TOMKÓW W CIĘŻKOWICACH: návšteva prírodovedného múzea, v ktorom sme si užili multimediálnu show (zhaslo svetlo, medzi exponátmi nás navigoval hlas, ozývali sa rôzne informácie ale aj zvuky zvierat). Prezentácia trvala približne 25 minút. V miestnosti sú vystavené najmä vtáky, ale sú tu aj zvieratá ako jeleň, diviak či medveď. Okrem expozície zvierat môžete využiť dve interaktívne stanovištia: stavbu tela vtáka a horskú lúku. 
 
UTOROK – 17.10. 
Prehliadka základnej školy v obci Gromnik - Zespół Szkół w Gromniku. Naši kamaráti z Poľska nám ukázali niektoré triedy, multimediálnu učebňu jazykov, telocvične, ale aj školskú jedáleň. Najviac nás zaujala školská ordinácia a bufet vedený žiakmi školy. 
Hodina anglického jazyka (téma: Anglicky hovoriace krajiny) a telesnej výchovy so športovými trénermi, ktoré boli veľmi zaujímavé. 
Vychádzka do okolia školy a prehliadka mesta Tuchów, kde sme boli ubytovaní – navštívili sme najznámejšie miesta, pamiatky, ako napr. historický drevený kostol sv. Martina v Gromnikusituovaný v nádhernom parku v blízkosti školy, miestny amfiteáter, multifunkčné ihrisko, mestský úrad v Tuchówe či Bazilika Matky Božej Tuchowskiej. 
 
STREDA – 18.10. 
Aktivita „Hľadanie pokladu“ (“Treasure hunt“) - Do aktivity boli zapojení žiaci 6.7. a 8. ročníka ZŠ Zespół Szkół v Gromniku. Poľskí a slovenskí žiaci boli rozdelení do 3 skupín, v ktorých sme plnili rôzne úlohy (vedomostné i pohybové). Pomocou mapy sme hľadali stanoviská v okolí školy, na ktorých nás čakali zadania jednotlivých úloh. Po splnení všetkých úloh sme sa všetci zišli v učebni, kde sme pracovali na výstupoch dopoludňajšej aktivity v podobe projektov. Vyhladnutí po skvele odvedenej práci sme sa presunuli do altánku, kde nás už čakali čerstvo upečené klobásky. 
Stretnutie so starostom obce Gromnik – poobede nás privítal pán starosta Bogdan Stasz, ktorý nám porozprával základné informácie o obci Gromnik, urobil prehliadku obecného úradu a zaujímali ho aj Košice a naša ZŠ Družicová 4, ohľadom ktorej sa nás pýtal rôzne otázky. 
Žiacka školská konferencia (“School Assembly“) – Po stretnutí so starostom sme sa presunuli do telocvične školy, kde sa uskutočnila žiacka školská konferencia. Pred publikom všetkých žiakov druhého stupňa ZŠ naši žiaci prezentovali projekty – v anglickom jazyku rozprávali o kultúre, zvykoch a tradíciách krajín Vyšehradskej štvorky a špeciálne predstavili Poliakom mesto Košice. 
 
ŠTVRTOK - 19.10. 
Krakow a Wieliczka  
Celodenný program s turistickým sprievodcom. Prehliadka najznámejších pamiatok. (Tomuto dňu je venovaný osobitný príspevok na stránke našej školy.) 
 
PIATOK – 20.10. 
Aroboretum a The Krzysztof Penderecki European Centre for Music – prehliadka veľkolepého centrahudby so sprievodcom. Centrum je pomenované po významnom poľskom skladateľovi KrzysztofoviPendereckom. V areáli sa nachádza aj arborétum v Lusławiciach, ktoré založila Elżbieta a KrzysztofPenderecki, je to unikátna dendrologická zbierka pozostávajúca z 15 ha parkov a skupiny 1500 druhov stromov a kríkov. Takúto kolekciu nenájdete nikde inde v Európe. Táto oblasť sa môže pochváliť aj kaštieľmi z 18. a 19. storočia, ako aj mauzóleom Fausta Sozziniho. 
 
SOBOTA – 21.10.  
Plní zážitkov a skúsenosti sme sa šťastne vrátili domov.
Stránka: 1 2 

Zber papiera jar 2024

V jarnom zbere papiera boli najúspešnejšie 3.C, 6.B a 1.C, gratulujeme.
Za ochotu a pomoc ďakujeme im aj ostatným žiakom.
Kompletné výsledky zberu papiera na stiahnutie (XLSX).

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu: 
  • učiteľ druhého stupňa (anglický jazyk) na zastupovanie počas materskej dovolenky od septembra 2024 do februára 2026

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Naše projekty