Medzinárodný ekologický projek Poject V4 Generation Mobility Mini Grant

Medzinárodný ekologický projekt, financovaný Vyšehradským Fondom – Poject V4 Generation Mobility Mini Grant, medzi Poľskom – Zespół Szkół w Gromniku a Slovenskom – ZŠ Družicová 4 v Košiciach.

Názov projektu: Čo majú lišajníky a cyklistika spoločné? (What do lichens and cycling have in common?)


Účastníci projektu:
Poľsko:
Pani učiteľky – Aneta Styrkowiec, Anna Białkowska
Žiaci – Gucwa Piotr, Sanek Milena, Kras Rita, Skałon Wiktoria, Bak Maciej, Smiertka Emilia

Slovensko:
Pani učiteľky – Martina Gabašová, Mária Katingerová
Žiaci – Haľko Michal, Gmuca Oliver, Dittelová Matilda, Novotová Dorota, Kučinská Laura, Kondášová Kristínka

Od 2.10 do 6.10.2023 - výmenný pobyt žiakov a učiteľov z Poľska v Košiciach
Pondelok (2.10.2023) bol prvý deň nášho stretnutia s poľskými žiakmi a ich učiteľkami. Po privítaní sme ich previedli po škole a ukázali im naše triedy, učebne, jedáleň, telocvične, športový areál a aj bazén. Všetko sa im veľmi páčilo, ale najviac bazén a na naše prekvapenie sa deťom páčili šatňové skrinky a zvonenie v podobe pesničiek, čo by privítali aj na ich škole. Strávili sme spolu dve hodiny spoznávaním sa pomocou rôznych hier a aktivít. Komunikácia v anglickom jazyku nám nerobila žiaden problém. Po spoločnom obede a koláčikoch, ktoré sme napiekli, sme absolvovali prechádzku po sídlisku Nad Jazerom a cez aplikáciu ActionBound  sme poľským žiakom priblížili zaujímavé miesta v našom okolí.

V utorok (3.10.2023) sme mali nabitý program, a to prezentácie a aktivity o Vyšehradskej skupine (V4), kde patria Slovenská, Česká, Poľská a Maďarská republika. Vytvorili sme zaujímavé PowerPointové prezentácie a Kahoot kvízy. Naši žiaci si pripravili aj zaujímavé aktivity na predstavenie Slovenska, video s krásami našej krajiny, pexeso a krížovky, ktoré riešili poľskí žiaci. Aj my sme sa dozvedeli viac o Poľsku, ako aj o kraji Malopoľska a obci Gromnik, odkiaľ sú aj naši kamaráti. Po obede sme spoločne navštívili botanickú záhradu v Košiciach, kde sme okrem prehliadky záhrady absolvovali aj zaujímavú prednášku o lišajníkoch. Pán profesor Martin Bačkor z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach nás previedol botanickou záhradou a priblížil nám tému lišajníkov zrozumiteľnou formou. Poľskí žiaci spolu s ich učiteľkami absolvovali neskôr aj prehliadku centra Košíc v poľskom jazyku, ktorá sa im veľmi páčila.

 
V stredu (4.10.2023) sme si urobili celodennú vychádzku do prírody. Navštívili sme náš krásny lesopark Čermeľ. Veľkým zážitkom pre žiakov bola cesta vláčikom a opekačka v rekreačnom areáli Alpinka. Po výborných klobáskach, ktoré sme si opiekli, sme si zahrali loptové hry, vyskúšali lanové centrum a prešli sa lesom. Všetkým sa páčila krásna príroda a všimli sme si aj lišajníky na stromoch, ktoré sú indikátormi čistého ovzdušia.

 
Vo štvrtok (5.10.2023) sme pripravili aktivity, ktoré sú spojené s naším fyzickým aj mentálnym zdravím. Vyrábali sme plagáty s témami, napr. prečo sa musíme starať o naše fyzické a psychické zdravie, prečo je potrebné dbať o našu planétu alebo aké lišajníky rastú v našom okolí a aká je kvalita nášho ovzdušia.  Naše práce sme spoločne aj s poľskými žiakmi prezentovali pred žiakmi 9.B a pozreli sme si aj video z fotografií z našich spoločných aktivít, ktoré vytvorili naši žiaci Oliver Gmuca a Michal Haľko. Poľskí žiaci si vyskúšali spoločne aj s našimi žiakmi hodinu telesnej výchovy a plávania. Našim kamarátom sa veľmi páčili telocvične, vonkajší športový areál a hlavne bazén.

 
V piatok (6.10.2023) sme v škole, v našej počítačovej učebni, spoločne vytvorili ekologický slovník v slovenskom, anglickom a poľskom jazyku, zosumarizovali sme celotýždňové pozorovania lišajníkov a výsledky zisťovania kvality ovzdušia v Košiciach.  Po obede sme žiakom z Poľska požičali bicykle a spoločne sme sa previezli po cyklotrase po našom krásnom sídlisku. Večer sme si užili výborné jedlo a skvelú atmosféru „Bielej Noci“, festivalu moderného umenia. Pre našich poľských kamarátov a aj pre nás to bol nezabudnuteľný zážitok, zároveň to bola aj príjemná bodka za spoločne stráveným týždňom. Rozlúčili sme sa, ale nie na dlho, 15.10.2023 sa vidíme opäť, tentoraz u nich doma v Poľsku, kde strávime spoločne týždeň. Už teraz sa tešíme. M. Gabašová, M. Katingerová a žiaci.
Stránka: 1 2 3 4 5 

Zber papiera jar 2024

V jarnom zbere papiera boli najúspešnejšie 3.C, 6.B a 1.C, gratulujeme.
Za ochotu a pomoc ďakujeme im aj ostatným žiakom.
Kompletné výsledky zberu papiera na stiahnutie (XLSX).

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu: 
  • učiteľ druhého stupňa (anglický jazyk) na zastupovanie počas materskej dovolenky od septembra 2024 do februára 2026

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Naše projekty