Naším deťom sa v knižnici páči

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu navštevujú naši žiaci školskú knižnicu. Návštevou knižnice motivujeme žiakov, aby odložili na krátky čas mobily, tablety, počítače a venovali svoj čas knihe. Snažíme sa vytvoriť u detí pozitívny vzťah ku knihám.  Dňa 10. 11. 2023 žiaci 2.A navštívili školskú knižnicu.

Pani knihovníčka predstavila deťom pár kníh a pustila sa s nimi do peknej aktivity. Na pomoc jej prišla knižka Marty Hlušíkovej  Bublinkové rozprávky.
Pani knihovníčka si vybrala vtipnú rozprávku Rečová choroba.
 
Zaujímavé podujatie končilo vypožičaním kníh. Každé dieťa si  mohlo nájsť svoju knižku. Neboli to len rozprávkové knihy. Často sú to detské encyklopédie, ktoré si najradšej prezerajú.
 
Deti strávili v knižnici  príjemný čas. Už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie, na ktorom budú pokračovať v riešení zaujímavých úloh.

Zber papiera jar 2024

V jarnom zbere papiera boli najúspešnejšie 3.C, 6.B a 1.C, gratulujeme.
Za ochotu a pomoc ďakujeme im aj ostatným žiakom.
Kompletné výsledky zberu papiera na stiahnutie (XLSX).

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu: 
  • učiteľ druhého stupňa (anglický jazyk) na zastupovanie počas materskej dovolenky od septembra 2024 do februára 2026

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Naše projekty