Projekty na prvouke

Projektové vyučovanie je dôležitým doplnkom tradičného vyučovania. U žiakov sa rozvíja iniciatíva, komunikácia, spolupráca, kritické myslenie, učia sa riešiť problémy a hľadať informácie.

Žiaci si musia pri jeho realizácii plánovať, organizovať svoju prácu, dokončiť ju, niesť za ňu zodpovednosť a nakoniec aj obhájiť výsledky svojej práce.
Tento spôsob výučby umožňuje žiakom vnímať vyučovanie ako hru a poskytnúť žiakom zaujímavý zážitok.
Žiaci 2.A na hodinách Prvouky.

Zber papiera jar 2024

V jarnom zbere papiera boli najúspešnejšie 3.C, 6.B a 1.C, gratulujeme.
Za ochotu a pomoc ďakujeme im aj ostatným žiakom.
Kompletné výsledky zberu papiera na stiahnutie (XLSX).

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu: 
  • učiteľ druhého stupňa (anglický jazyk) na zastupovanie počas materskej dovolenky od septembra 2024 do februára 2026

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Naše projekty