Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Prvým školským dňom sa slávnostne otvorila brána Základnej školy na Družicovej ulici a privítala našich prváčikov, aby spoločne oslávili začiatok školského roka 2023/2024. Slávnostnú atmosféru doplnil aj kultúrny program našich šikovných žiakov. Tí sa predstavili spevom, hrou na flaute, husličkách a harmonike.Slávnostný program obohatila aj recitácia a moderný tanec.
Veľa úspechov v novom školskom roku želáme všetkým prváčikom.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Naše projekty