Ako vyzeral 1.polrok školského roka 2020/2021 na 2. stupni

Začiatok bol iný, ako sme boli na úvod školského roku zvyknutí.
V septembri sme sa stretli v triedach za sprísnených hygienických opatrení.
Za prítomnosti ministra školstva Branislav Gröhlinga sme slávnostne otvorili športový ovál. Zrealizovali sme účelové cvičenie a potom sme už začali seriózne učenie.

Keďže skoro do polovice októbra boli rúška povinné iba v interiéri, využívali sme možnosť , pri niektorých predmetoch a témach, vzdelávať sa v exteriéri školy.
Od pondelka 26.10.2020 až doteraz ostali žiaci druhého stupňa doma a prešli na dištančnú formu vzdelávania.
Je treba povedať, že pedagógovia, rodičia aj žiaci spolu úzko komunikujú a hľadajú cestu, ako čo najlepšie realizovať výchovno-vzdelávací proces. Od všetkých si to vyžaduje veľa ochoty, trpezlivosti a úsilia hľadať čo najlepšie riešenia.

Všetkým veľká vďaka.

Aj z domáceho prostredia sa 2.stupeň zapája do rôznych aktivít a online súťaží.
Napríklad: výroba vianočných pohľadníc a ich roznášanie do schránok, geografická a matematická olympiáda, ...
Sme v spojení a držíme si navzájom palce, aby sme tento čas využili čo najlepšie, v pohode a v zdraví.

Info pre rodičov

Rada rodičov
Zápisnica RRZ 09-09-2021


Opatrenia školy v školskom roku 2021/2022 vychádzajúce z platnej legislatívy COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.08.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR. ⇒ TU

Ponuku krúžkov
pre školský rok 2021/2022 ako aj prihlášku na krúžky nájdete ⇒ TU

Prihlášku na stravovanie a informácie ohľadom stravovania v školskom roku 2021/2022 nájdete  ⇒ TU

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Oznam o VO

Oprava strechy so zateplením v TV trakte, telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety

Dňa 17. 06. 2021 bola vyhlásená zákazka „Oprava strechy so zateplením v TV trakte telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 06.07.2021 do 08:00 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovom sídle https://sss.eranet.sk/

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.