Beseda: Podpora duševného zdravia žiakov v čase koronakrízy.

Aj v tomto školskom roku sa žiaci druhého stupňa, v rámci preventívnych aktivít, mali možnosť zúčastniť besied pod vedením psychológov z  Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach.

V online priestore diskutovali o veľmi aktuálnych témach ako sú riziká virtuálneho prostredia, zdravý životný štýl, vzťahy v triedach a úskalia dištančnej výučby, rozoberali problémy, ktorým čelia mladí ľudia v čase zavretých škôl z dôvodu sociálnej izolácie.
Reakcie žiakov na samotné besedy boli veľmi pozitívne, preto veríme, že tieto besedy sú prínosom a majú svoj význam a zmysel vo výchovno - vzelávacom procese.

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.