Beseda: Podpora duševného zdravia žiakov v čase koronakrízy.

Aj v tomto školskom roku sa žiaci druhého stupňa, v rámci preventívnych aktivít, mali možnosť zúčastniť besied pod vedením psychológov z  Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach.

V online priestore diskutovali o veľmi aktuálnych témach ako sú riziká virtuálneho prostredia, zdravý životný štýl, vzťahy v triedach a úskalia dištančnej výučby, rozoberali problémy, ktorým čelia mladí ľudia v čase zavretých škôl z dôvodu sociálnej izolácie.
Reakcie žiakov na samotné besedy boli veľmi pozitívne, preto veríme, že tieto besedy sú prínosom a majú svoj význam a zmysel vo výchovno - vzelávacom procese.

Info pre rodičov

Rada rodičov
Zápisnica RRZ 09-09-2021


Opatrenia školy v školskom roku 2021/2022 vychádzajúce z platnej legislatívy COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.08.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR. ⇒ TU

Ponuku krúžkov
pre školský rok 2021/2022 ako aj prihlášku na krúžky nájdete ⇒ TU

Prihlášku na stravovanie a informácie ohľadom stravovania v školskom roku 2021/2022 nájdete  ⇒ TU

Zber papiera

Vážení rodičia.

V dňoch 18.10. - 22.10.2021 sa v našej škole uskutoční zber papiera.
Prineste starý papier → Pomôžte škole k výhre v súťaži → Zachráňme naše vzácne stromy

Bližšie informácie sa dozviete ⇒ TU

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Oznam o VO

Oprava strechy so zateplením v TV trakte, telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety

Dňa 17. 06. 2021 bola vyhlásená zákazka „Oprava strechy so zateplením v TV trakte telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 06.07.2021 do 08:00 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovom sídle https://sss.eranet.sk/

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.