Beseda: Podpora duševného zdravia žiakov v čase koronakrízy.

Aj v tomto školskom roku sa žiaci druhého stupňa, v rámci preventívnych aktivít, mali možnosť zúčastniť besied pod vedením psychológov z  Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach.

V online priestore diskutovali o veľmi aktuálnych témach ako sú riziká virtuálneho prostredia, zdravý životný štýl, vzťahy v triedach a úskalia dištančnej výučby, rozoberali problémy, ktorým čelia mladí ľudia v čase zavretých škôl z dôvodu sociálnej izolácie.
Reakcie žiakov na samotné besedy boli veľmi pozitívne, preto veríme, že tieto besedy sú prínosom a majú svoj význam a zmysel vo výchovno - vzelávacom procese.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Zber papiera

Vážení rodičia.

Vedenie školy Vám oznamuje , že ZBER PAPIERA sa uskutočni od 24.05.2021 do 28.5.2021.
Podrobné informácie zverejníme.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.