Deň dobrosrdečnosti

13. novembra si pripomíname Svetový deň dobrosrdečnosti.
Tento deň bol vyhlásený na 3. konferencii Svetového hnutia dobrosrdečnosti v Singapure 17.11.- 18.11.2000.
Podstatou je inšpirovať jednotlivcov k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti, prekonať hranice svojej kultúry, rasy, náboženstva a spojiť národy k vytvoreniu lepšieho sveta.
Je ideálnou príležitosťou, ako pomôcť svojmu mestu, svojej obci, či jednoducho okoliu ktorého sme súčasťou.

Ako táto aktivita prebiehala?

Dňa 12. novembra 2021 sme odvysielali rozhlasovú reláciu, druháci sa popasovali s dotazníkom, žiaci 4.A a 3.A vytvorili krásne koláže.

Ďakujem všetkým zúčastneným za aktivitu a spoluprácu.

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.