Deň mesta Košice 2022

Oslavy Dňa mesta Košice sa viažu na významnú historickú udalosť z roku 1369, keď kráľ Ľudovít Veľký udelil mestu historicky prvú erbovú listinu.
Stalo sa tak vôbec prvýkrát v dejinách, keď niektorý z európskych panovníkov udelil erb mestu. Tento fakt sa stal v roku 1995 základom pre vznik osláv, ktoré sa z dôvodu záujmu verejnosti z pôvodného jedného dňa rozšírili na poldruha týždňa.

Najdôležitejší deň osláv je tradične spojený s historickým sprievodom mestom a slávnostným ceremoniálom odovzdávania Cien mesta a Cien primátora mesta Košice, ktorý v tomto roku pripadol na 7.mája.

Naša škola má už niekoľko rokov  česť zúčastniť sa sprievodu ako vlajkonosiči erbov mestských častí mesta Košice a takto tomu bolo aj v tomto roku.

Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom.

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.