Deň otvorených dverí pre budúcich prváčikov

Dňa 28.3.2018 sa v popoludňajších hodinách na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí pre našich budúcich prváčikov, ktorí si mohli v sprievode svojich rodičov, našich učiteľov a starších žiakov našej školy prezrieť priestory našej školy.

Návšteva našich budúcich prváčikov nás veľmi potešila a v septembri sa už na nich tešíme.

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.