Deň zeme

Dňa 22.4.2022 sme si pripomenuli Deň Zeme. P
ripomenuli sme si svoju závislosť na cenných daroch našej Zeme.

Pri príležitosti tohto významného dňa sa v našej škole uskutočnili aktivity, ktoré upozornili na dôležitosť ochrany životného prostredia a celého ekosystému. Po rozhlasovej relácii sa žiaci 1. - 4. ročníka zapojili do rôznych aktivít. Pozreli si zaujímavé  prezentácie s témou ochrany prírody, diskutovali o všeobecných možnostiach pomoci našej planéte, ako aj o spôsoboch jej ochrany. Hovorili o vlastnej iniciatíve. Vytvorili krásne kresby a pozdravy, do ktorých vpisovali slogany a originálne venovania, napríklad: Pomáhaj Zemi!, Buď ekologický!, Nezabudni recyklovať!,  Recykluj, neodhadzuj,  Zemi to prospieva!. Každá trieda aktívne pracovala so svojou triednou učiteľkou. Spoločne sme vytvorili reťaz záchranných akcií pre našu Zem.

S najmenšími sme vytvárali maľované písanie, pracovali sme s portálom KOZMIX, pozreli sme si zaujímavý dokument o živote troch detí  z rôznych kútov sveta.

Všetkým žiakom a pedagógom ďakujeme za ich pozitívny prístup.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.