Dôležitý oznam pre rodičov

HODNOTENIE ŽIAKOV

Vážení rodičia, v zmysle Usmernenia ministerstva školstva na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020 Vám oznamujem predmety, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak z dôvodu náročnosti vzdelávania na diaľku budú tieto predmety nehodnotené. Žiaci 1. ročníkov budú hodnotení slovne.


Dokument na stiahnutie v PDF

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.