Duálne vzdelávanie

Dňa 23.10. 2019 našu školu navštívila Ing. Gabriela Lacková - koordinátor pre duálne vzdelávanie z Dual Point Košice.

Prezentovala žiakom 9. ročníka všeobecné aspekty duálneho vzdelávania ako jednu z možností ich ďalšieho štúdia, resp. zamerania.
Interaktívnou formou žiakom priblížila fungovanie duálu, jeho výhody a ponuku učebných miest v regióne.

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.