Englishstar - medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

Dňa 5.5.2022 sa na našej škole po prvýkrát uskutočnila medzinárodná súťaž v anglickom jazyku s názvom Englishstar.

Do súťaže sa zapojili žiaci 2. – 4. ročníka.

Žiaci mali možnosť zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi.

Všetci žiaci dosiahli veľmi pekné výsledky, každý z nich si odniesol diplom s perom. Tí najlepší boli odmenení zaujimavými vecnými cenami.

Víťazom blahoželáme a tešíme sa o rok.

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.