Exkurzia Prírody Karpát

Východoslovenské múzeum v Košiciach patrí medzi najvýznamnejšie múzeá na Slovensku.
V súčasnosti ponúka aj expozíciu prírody Karpát.
Návštevník sa môže obohatiť novými poznatkami z histórie Zeme, môže spoznávať vznik minerálov, kameňov a ríšu živočíšnych druhov v karpatskej prírode.

Touto cestou sa dá nadobudnúť  množstvo vedomostí a získať príjemný zážitok.
Aj naši šiestaci navštívili túto expozíciu. Návštevu odporúčame každej škole.
Žiaci 6. A

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.