Fullova ruža 2018

Žiaci na I. stupni sa zapojili do 15. ročníka celoslovenského projektu Fullova ruža 2018. Výtvarné práce na tému Keď prehovorí starý album (skupinový portrét) zhotovovali žiaci ŠKD a 3.A. Súťažiacim prácam držíme palce.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Zber papiera

Vážení rodičia.

Vedenie školy Vám oznamuje , že ZBER PAPIERA sa uskutočni od 24.05.2021 do 28.5.2021.
Podrobné informácie zverejníme.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.