Hviezdoslavov Kubín 2022

Tak, ako aj mnoho rokov predtým, sme sa v marci stretli na školskom kole súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
Každým rokom nám pribúdajú šikovní recitátori, takže porota vôbec nemá ľahkú prácu.
No keďže je to súťaž, niekto vyhrať musí a tak sa porota tohto roku rozhodla takto:

  poézia: próza:
     
 I.kategória (2. – 4.ročník)1. miesto: Soňa Baranová, 2.C
2. miesto: Nikola Dobrovičová, 3.C
3. miesto: Tamara Točeková, 4.B
                Anna Žáková, 4.C
1. miesto: Daniela Nemcová, 4.A
2. miesto: Soňa Borovská, 4.D
3. miesto: Alex Milkovič,2.A
                Marián Demčák, 3.C
     
     
II.katgória (5. – 6.ročník)1. miesto: Oliver Kruták, 5.B
2. miesto: Hana Semanová, 6.A
                Júlia Telepčáková, 6.B
3. miesto: neudelené
1. miesto: Hana Krausová, 6.A
2. miesto: Michal Novák, 6.A
3. miesto: Oliver soták, 6.B
                Tamara Sinaiová, 5.C
     
     
III.kategória (7. – 9.ročník)


  1. miesto: Eliška Knižková, 9.C
2. miesto: Vanesa Duľová, 9.A
                Andrea Kopancová, 9.A
3. miesto: neudelené


Víťazi jednotlivých kategórií postúpili do okresného kola, v ktorom na našu veľkú radosť Soňa Baranová a Eliška Knižková získali 1.miesto vo svojich kategóriách  a postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční v stredu 04.05.2022 v Michalovciach.

Dievčatám držíme palce a určite vás budeme informovať o tom, ako sa im darilo.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.