iBOBOR 2021/2022

Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBOBOR.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov.
Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor.


  

Úspešní riešitelia iBOBOR 2021/2022

  • Bobríci (4. - 5. ročník) - súťažilo 26 žiakov, 

Paulína Vargová 5.A, 92 bodov

Marko Harsányi 5.B,  88 bodov

Oliver Kruták 5.B, 84 bodov 

Diana Bodnárová 5.B, 84 bodov

Oliver Špilár 5.B, 76 bodov

Radovan Brandt 5.B, 76 bodov

Nela Romšáková 5.A, 76 bodov

Theodor Šiňanský 5.A, 60 bodov

Jaroslav Riš 5.C, 60 bodov

 

Najšikovnejším bobríkom sa na našej škole sa stala

 Paulína Vargová 5.A

ktorá sa umiestnila na 882. mieste z celkového počtu 25 412 súťažiach. Gratulujeme Paulínka <

 

  • Benjamín (6. - 7. ročník) - súťažilo 40 žiakov, 

Viktóra Szábóová 7.C; 73, 33 bodov

Sára Maľarčíková 7.C; 70, 67 bodov

Filip Firda 7.A; 69, 33 bodov

Lukáš Milan Brandis 6.C;  68 bodov

Oliver Soták 6.A; 66,67 bodov

Štefan Čigáš 7.A; 66,67 bodov

Michal Haľko 7.B; 60 bodov

Sára Vašková 6.B; 60 bodov

Nela Luteránová 7.C; 56 bodov

Hanka Krausová 6.A; 54,67 bodov

Bianka Vaľová 6.B; 54,67 bodov

Phillip Elliott Seward-Kiss 6.B; 54,67 bodov

Samuel Haľko 6.C; 54,67 bodov

Klaudia Uhrinová 7.C; 54,67 bodov

Nina Magurová 6.A; 50,67 bodov

Lukáš Škvarkovský 6.C; 50,67 bodov

 

Najšikovnejším benjamínom na našej škole sa stala 

Viktória Szábóová 7.C,

 ktorá sa umiestnila na 164. mieste z celkového počtu 23 431 súťažiach. Gratulujeme Viktória <

 

  • Kadet (8. - 9. ročník) - súťažilo 28 žiakov,

Matúš Kollár 9.B; 62,67 bodov

Peter Herman 9.B; 56 bodov

Leon Labant 8.A; 53,33 bodov

Filip Karab 8.B; 52 bodov

 

 

Najšikovnejším kadetom sa na našej škole sa stal 

Matúš Kollár 9.B

 ktorý sa umiestnil na 709. mieste z celkového počtu 16 752 súťažiach. Gratulujeme Matúš <

 

 

Všetkým úspešným riešiteľom informatickej súťaže iBOBOR srdečne gratulujeme a tešíme sa, že máme stále na škole šikovných žiakov                         z informatiky.

 

Štatistické vyhodnotenie súťaže iBOBOR nájdete tu: http://ibobor.sk/vyhodnotenie2021.php

Info pre rodičov

Rada rodičov
Zápisnica RRZ 09-09-2021


Opatrenia školy v školskom roku 2021/2022 vychádzajúce z platnej legislatívy COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.08.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR. ⇒ TU

Ponuku krúžkov
pre školský rok 2021/2022 ako aj prihlášku na krúžky nájdete ⇒ TU

Prihlášku na stravovanie a informácie ohľadom stravovania v školskom roku 2021/2022 nájdete  ⇒ TU

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Oznam o VO

Oprava strechy so zateplením v TV trakte, telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety

Dňa 17. 06. 2021 bola vyhlásená zákazka „Oprava strechy so zateplením v TV trakte telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 06.07.2021 do 08:00 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovom sídle https://sss.eranet.sk/

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.