Ja a jablko

Také obyčajné slovo, s ktorým sa stretávame už v útlom veku.
Sladké, voňavé, šťavnaté….

Vedeli ste, že 1 jablko denne:
  • pomáha pri bolestiach hlavy a závratoch
  • čistí pečeň
  • pomáha pri zápche a hnačke
  • pomáha pri bolesti kĺbov
  • posilňuje ďasná
  • zlepšuje funkciu srdca
  • prečisťuje celý organizmus

Tak neváhajte a nezabúdajte denne na 1 jabĺčko.

Vestibul našej školy farebne rozkvitol výtvarnými dielami žiakov I. stupňa.
Deti so svojimi rodinnými príslušníkmi vyrábali rôznymi technikami symbol jabĺčka, vyskúšali si lepenie, strihanie, maľovanie a všetci ukázali svoju kreativitu.
Za každú prácu ďakujeme.

Práce žiakov boli  vyhodnotené 25.10.2021 a vystavené boli do 27.10.2021.

Info pre rodičov

Rada rodičov
Zápisnica RRZ 09-09-2021


Opatrenia školy v školskom roku 2021/2022 vychádzajúce z platnej legislatívy COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.08.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR. ⇒ TU

Ponuku krúžkov
pre školský rok 2021/2022 ako aj prihlášku na krúžky nájdete ⇒ TU

Prihlášku na stravovanie a informácie ohľadom stravovania v školskom roku 2021/2022 nájdete  ⇒ TU

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Oznam o VO

Oprava strechy so zateplením v TV trakte, telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety

Dňa 17. 06. 2021 bola vyhlásená zákazka „Oprava strechy so zateplením v TV trakte telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 06.07.2021 do 08:00 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovom sídle https://sss.eranet.sk/

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.