Jazerské Vianoce

Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili podujatia v mestskej časi Košice - Nad jazerom Jazerské Vianoce.

Svojim programom  prispeli k vianočnej nálade.
Žiaci vystúpili s anglickou koledou, vianočným hip-hopom,  vinšom ,spevom a hrou na harmonike.
Účinkujúci si vyslúžili veľký potlesk a sladkú odmenu.

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.