Krajské kolo v stolnom tenise žiačok

Dňa 3.5.2022 sa v Margecanoch uskutočnilo krajské kolo v stolnom tenise žiačok základných škôl košického kraja.
Svoju účasť si vybojovali aj žiačky našej školy a vo vzájomných zápasoch so školami z celého kraja obsadili výborné 3.miesto a domov si odniesli bronzové medaile.

Za úspešnú reprezentáciu ďakujeme žiačkam:

Bazjuková Michaela
Baranová Margaréta
Zvalená Sofia
Tomašíková Leona

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.