Majstri v násobilke

Sú tu výsledky súťaže Majstri v násobilke, ktorá preverila matematické zručnosti našich štvrtákov.
Museli sa popasovať s množstvom príkladov na násobenie i delenie, počítať správne a pohotovo.

Vo finálovom kole sa na prvom mieste umiestnila Kristína Giertlová zo 4.B, ktorá slávnostne prevzala putovný pohár majstrov z rúk predchádzajúceho víťaza Lukáša Lacka.
Na druhom miestne sa umiestnila Nela Romšáková zo 4.Atretie miesto obsadila Dominika Marcinová zo 4.A.

Mená ďalších vynikajúcich počtárov si môžete pozrieť vo výsledkovej listine.

Veľká pochvala patrí všetkým štvrtákom, ktorí sa snažili, trénovali a podali v súťaži výborné výkony.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.