Majstri v násobilke

Sú tu výsledky súťaže Majstri v násobilke, ktorá preverila matematické zručnosti našich štvrtákov.
Museli sa popasovať s množstvom príkladov na násobenie i delenie, počítať správne a pohotovo.

Vo finálovom kole sa na prvom mieste umiestnila Kristína Giertlová zo 4.B, ktorá slávnostne prevzala putovný pohár majstrov z rúk predchádzajúceho víťaza Lukáša Lacka.
Na druhom miestne sa umiestnila Nela Romšáková zo 4.Atretie miesto obsadila Dominika Marcinová zo 4.A.

Mená ďalších vynikajúcich počtárov si môžete pozrieť vo výsledkovej listine.

Veľká pochvala patrí všetkým štvrtákom, ktorí sa snažili, trénovali a podali v súťaži výborné výkony.

Info pre rodičov

Rada rodičov
Zápisnica RRZ 09-09-2021


Opatrenia školy v školskom roku 2021/2022 vychádzajúce z platnej legislatívy COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.08.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR. ⇒ TU

Ponuku krúžkov
pre školský rok 2021/2022 ako aj prihlášku na krúžky nájdete ⇒ TU

Prihlášku na stravovanie a informácie ohľadom stravovania v školskom roku 2021/2022 nájdete  ⇒ TU

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Oznam o VO

Oprava strechy so zateplením v TV trakte, telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety

Dňa 17. 06. 2021 bola vyhlásená zákazka „Oprava strechy so zateplením v TV trakte telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 06.07.2021 do 08:00 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovom sídle https://sss.eranet.sk/

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.