Micro:bit

V tomto školskom roku žiaci druhého stupňa po prvýkrát pracovali na hodinách informatiky s micro:bitmi.

Čo to micro:bit vlastne je?

Zariadenie BBC micro:bit je programovateľný mikropočítač a je výsledkom spoločnej iniciatívy širokého spektra súkromných i verejných organizácií, ktorej cieľom bolo vytvorenie lacnej edukačnej platformy, ktorú zastrešila britská verejnoprávna televízna spoločnosť BBC. 
BBC mikro:bit je malý, cca 4 cm až 5 cm, kódovateľný prístroj, ktorý môže byť naprogramovaný tak, aby sa rozsvietil za použitia radu malých LED, môže detekovať pohyb, ovládať hry, prehrávať hudbu.
Každý prvok je úplne programovateľný pomocou softvéru, ktorý je na webe mikrobit.org, prístupný z počítača, tabletu alebo mobilného telefónu. S pc sa prepája pomocou micro USB a s tabletom a mobilom pomocou bluetooth.

V tomto školskom roku sme na hodinách informatiky s micro:bitmi vytvárali rôzne projekty ako napr.:

·      Animácie 
  

·      Obrázok naprieč viacerým micro:bitom


·      Klavír z ovocia resp. zeleniny
 

·      Krokomer


·      Sedačková mína


 ·      hry: poslušné hlásim, kameň papier nožnice a ďalšie iné

V ďalšom školskom roku pokračujeme, budeme sa venovať LED diódam a LED pásikom.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na
ZŠ Družicová 4:

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v školskom roku 2022/2023
nájdete ⇒ TU.

Viac informácii o "Rade rodičov" sa dozviete po kliknutí na odkaz RADA RODIČOV

Zápisnicu RRZ si môžete stiahnúť po kliknutí na nasledujúci odkaz:
Zápisnica RRZ 13-09-2022

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.