Micro:bit

V tomto školskom roku žiaci druhého stupňa po prvýkrát pracovali na hodinách informatiky s micro:bitmi.

Čo to micro:bit vlastne je?

Zariadenie BBC micro:bit je programovateľný mikropočítač a je výsledkom spoločnej iniciatívy širokého spektra súkromných i verejných organizácií, ktorej cieľom bolo vytvorenie lacnej edukačnej platformy, ktorú zastrešila britská verejnoprávna televízna spoločnosť BBC. 
BBC mikro:bit je malý, cca 4 cm až 5 cm, kódovateľný prístroj, ktorý môže byť naprogramovaný tak, aby sa rozsvietil za použitia radu malých LED, môže detekovať pohyb, ovládať hry, prehrávať hudbu.
Každý prvok je úplne programovateľný pomocou softvéru, ktorý je na webe mikrobit.org, prístupný z počítača, tabletu alebo mobilného telefónu. S pc sa prepája pomocou micro USB a s tabletom a mobilom pomocou bluetooth.

V tomto školskom roku sme na hodinách informatiky s micro:bitmi vytvárali rôzne projekty ako napr.:

·      Animácie 
  

·      Obrázok naprieč viacerým micro:bitom


·      Klavír z ovocia resp. zeleniny
 

·      Krokomer


·      Sedačková mína


 ·      hry: poslušné hlásim, kameň papier nožnice a ďalšie iné

V ďalšom školskom roku pokračujeme, budeme sa venovať LED diódam a LED pásikom.

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.