Mikuláš 2021

Dňa 6.12.2021 žiakov na prvom stupni pekne vystrašil čert, ktorý otváral dvere Mikulášovi a anjelovi.
Čert síce zanechal čiernu stopu na tvárach detí, no to ich neodradilo zaspievať, zarecitovať Mikulášovi, čím si vyslúžili sladkosti.

Obzvlášť štedrý bol Mikuláš ku prváčikom, ktorým priniesol i balíček od Prima Banky.
Srdečne ďakujeme pracovníkom miestnej pobočky. 
Ďakujeme aj za milú návštevu a tešíme sa o rok.

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.