Mikuláš na škole

Dňa 7. 12. 2020 našu školu navštívil Mikuláš. Nechýbali ani anjel a čert. Najväčšiu radosť z návštevy mali žiaci, aj keď sa niektorí trochu báli čerta. Mikuláš priniesol deťom sladkosti, ktoré si museli zaslúžiť peknou pesničkou, básničkou alebo vedomosťami z predmetu, ktorý práve mali.

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.