Mikuláš na škole

Dňa 7. 12. 2020 našu školu navštívil Mikuláš. Nechýbali ani anjel a čert. Najväčšiu radosť z návštevy mali žiaci, aj keď sa niektorí trochu báli čerta. Mikuláš priniesol deťom sladkosti, ktoré si museli zaslúžiť peknou pesničkou, básničkou alebo vedomosťami z predmetu, ktorý práve mali.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na
ZŠ Družicová 4:

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v školskom roku 2022/2023
nájdete ⇒ TU.

Viac informácii o "Rade rodičov" sa dozviete po kliknutí na odkaz RADA RODIČOV

Zápisnicu RRZ si môžete stiahnúť po kliknutí na nasledujúci odkaz:
Zápisnica RRZ 13-09-2022

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.