Na hodine telesnej výchovy

Deti a pohyb, to ide ruka v ruke.
Aj naši prváci sa tešia na hodiny telesnej výchovy (konkrétne 1.A a 1.C).

Nastupujeme prezlečení, po radoch, do dvojíc. Po príchode do telocvične určený žiak si zahrá s deťmi obľúbenú hru.
Prváci sa od prvej chvíle učia reagovať na píšťalku. Telesná výchova bez píšťalky, to asi ani neide...

Prichádza nástup: „ Nazdar žiaci!“  Žiaci: „Zdar pani učiteľka!
Čas na rozcvičku. Pri rozcvičke používame čiary na podlahe. Žiaci sa postavia na každú čiaru na upaženie.
Prichádza práca a malé rozptýlenie formou vybíjanej.
Na záver :“Telesnej výchove  ZDAR!“ Žiaci: „NAZDAR!“

Po návrate do triedy je čas na prezliekanie, každý sa posadí v tichosti na svoje miesto a prezlieka sa.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na
ZŠ Družicová 4:

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v školskom roku 2022/2023
nájdete ⇒ TU.

Viac informácii o "Rade rodičov" sa dozviete po kliknutí na odkaz RADA RODIČOV

Zápisnicu RRZ si môžete stiahnúť po kliknutí na nasledujúci odkaz:
Zápisnica RRZ 13-09-2022

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.