Na hodine telesnej výchovy

Deti a pohyb, to ide ruka v ruke.
Aj naši prváci sa tešia na hodiny telesnej výchovy (konkrétne 1.A a 1.C).

Nastupujeme prezlečení, po radoch, do dvojíc. Po príchode do telocvične určený žiak si zahrá s deťmi obľúbenú hru.
Prváci sa od prvej chvíle učia reagovať na píšťalku. Telesná výchova bez píšťalky, to asi ani neide...

Prichádza nástup: „ Nazdar žiaci!“  Žiaci: „Zdar pani učiteľka!
Čas na rozcvičku. Pri rozcvičke používame čiary na podlahe. Žiaci sa postavia na každú čiaru na upaženie.
Prichádza práca a malé rozptýlenie formou vybíjanej.
Na záver :“Telesnej výchove  ZDAR!“ Žiaci: „NAZDAR!“

Po návrate do triedy je čas na prezliekanie, každý sa posadí v tichosti na svoje miesto a prezlieka sa.

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.