Na hodine telesnej výchovy

Deti a pohyb, to ide ruka v ruke.
Aj naši prváci sa tešia na hodiny telesnej výchovy (konkrétne 1.A a 1.C).

Nastupujeme prezlečení, po radoch, do dvojíc. Po príchode do telocvične určený žiak si zahrá s deťmi obľúbenú hru.
Prváci sa od prvej chvíle učia reagovať na píšťalku. Telesná výchova bez píšťalky, to asi ani neide...

Prichádza nástup: „ Nazdar žiaci!“  Žiaci: „Zdar pani učiteľka!
Čas na rozcvičku. Pri rozcvičke používame čiary na podlahe. Žiaci sa postavia na každú čiaru na upaženie.
Prichádza práca a malé rozptýlenie formou vybíjanej.
Na záver :“Telesnej výchove  ZDAR!“ Žiaci: „NAZDAR!“

Po návrate do triedy je čas na prezliekanie, každý sa posadí v tichosti na svoje miesto a prezlieka sa.

Info pre rodičov

Rada rodičov
Zápisnica RRZ 09-09-2021


Opatrenia školy v školskom roku 2021/2022 vychádzajúce z platnej legislatívy COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.08.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR. ⇒ TU

Ponuku krúžkov
pre školský rok 2021/2022 ako aj prihlášku na krúžky nájdete ⇒ TU

Prihlášku na stravovanie a informácie ohľadom stravovania v školskom roku 2021/2022 nájdete  ⇒ TU

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Oznam o VO

Oprava strechy so zateplením v TV trakte, telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety

Dňa 17. 06. 2021 bola vyhlásená zákazka „Oprava strechy so zateplením v TV trakte telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 06.07.2021 do 08:00 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovom sídle https://sss.eranet.sk/

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.