Naši druháci oslavovali Deň Zeme

V tento krásny deň sme sa všetci žiaci v druhom ročníku zapojili do aktivít k Dňu Zeme.

Zahrali sme si únikovú hru Naša Zem, kde sme po splnení rôznych ekologických úloh získali kód k otvoreniu domčeka.
Z rôznych prírodnín sme vytvárali na chodníku zemeguľu. Usilovne sme zbierali odpadky v okolí našej školy.
Naše priania a túžby sme napísali do listov pre našu planétu Zem.
Aj naši žiaci túžia mať krásnu, čistú a zdravú planétu.
Náš kladný vzťah k prírode sme výtvarne vyjadrili v podobe srdiečkových listov na stromoch.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.