Naši druháci oslavovali Deň Zeme

V tento krásny deň sme sa všetci žiaci v druhom ročníku zapojili do aktivít k Dňu Zeme.

Zahrali sme si únikovú hru Naša Zem, kde sme po splnení rôznych ekologických úloh získali kód k otvoreniu domčeka.
Z rôznych prírodnín sme vytvárali na chodníku zemeguľu. Usilovne sme zbierali odpadky v okolí našej školy.
Naše priania a túžby sme napísali do listov pre našu planétu Zem.
Aj naši žiaci túžia mať krásnu, čistú a zdravú planétu.
Náš kladný vzťah k prírode sme výtvarne vyjadrili v podobe srdiečkových listov na stromoch.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v školskom roku 2022/2023
nájdete ⇒ TU.

Viac informácii o "Rade rodičov" sa dozviete po kliknutí na odkaz RADA RODIČOV

Zápisnicu RRZ si môžete stiahnúť po kliknutí na nasledujúci odkaz:
Zápisnica RRZ 13-09-2022

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.