Návšteva materskej škôlky v našej škole

Dňa 9.5.2019 naši prváci spolu s pani učiteľkami privítali škôlkarov z MŠ Družicová.
Škôlkari s našimi prvákmi si mohli vyskúšať, čo ich čaká v septembri.


Vyskúšali si písanie nielen na tabuľu , spoločne si zaspievali  aj zarecitovali.
Návšteva  škôlkarov sa našim prvákom páčila, niektorí stretli i svojich kamarátov.

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.