Návšteva spisovateľky

V rámci festivalu Rozčítajme Košice navštívila našu školu pani spisovateľka Marka Staviarska.
Naši žiaci 1. stupňa sa na jej návštevu vopred pripravovali.
Na vyučovacích hodinách čítali z jej kníh a plnili rôzne úlohy na čítanie s porozumením.

Tí, ktorí to zvládli najlepšie, sa mohli zúčastniť autogramiády s pani spisovateľkou.
Trieda 3.C sa tešila zo stretnutia s pani spisovateľkou na zaujímavej besede v knižnici, ktorú viedla naša pani knihovníčka Evka.
Bola to milá návšteva, ktorá žiakov opäť povzbudila k čítaniu kníh.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na
ZŠ Družicová 4:

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v školskom roku 2022/2023
nájdete ⇒ TU.

Viac informácii o "Rade rodičov" sa dozviete po kliknutí na odkaz RADA RODIČOV

Zápisnicu RRZ si môžete stiahnúť po kliknutí na nasledujúci odkaz:
Zápisnica RRZ 13-09-2022

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.