Návšteva spisovateľky

V rámci festivalu Rozčítajme Košice navštívila našu školu pani spisovateľka Marka Staviarska.
Naši žiaci 1. stupňa sa na jej návštevu vopred pripravovali.
Na vyučovacích hodinách čítali z jej kníh a plnili rôzne úlohy na čítanie s porozumením.

Tí, ktorí to zvládli najlepšie, sa mohli zúčastniť autogramiády s pani spisovateľkou.
Trieda 3.C sa tešila zo stretnutia s pani spisovateľkou na zaujímavej besede v knižnici, ktorú viedla naša pani knihovníčka Evka.
Bola to milá návšteva, ktorá žiakov opäť povzbudila k čítaniu kníh.

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.