Okresné kolo v stolnom tenise

Dňa 26.4.2022 sa po dlhom čase uskutočnilo okresné kolo základných škôl Košice IV. v stolnom tenise.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách: žiaci a žiačky.
Školu reprezentovali 4-členné družstvá, ktorým sa darilo výborne.
V obidvoch kategóriách sme získali I.miesto a zabezpečili si tak účasť na krajskom kole.

Za úspešnú reprezentáciu ďakujeme týmto žiačkam a žiakom:

Baranová Margaréta, Habinová Nela, Tomašíková Leona, Zvalená Sofia, Hartmann Viktor, Petráško Tadeáš, Iľaš Marcus, Škrak Stanislav.

Držíme palce na krajskom kole

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.