Planetárium

Dňa 6.4.2022 žiaci 4.ročníka navštívili planetárium v Slovenskom technickom múzeu na Hlavnej ulici.
Návšteva planetária dopadla veľmi dobre.
Za milé prijatie a odborný výklad veľmi pekne ďakujeme.

Exkurziu sme spríjemnili náučným chodníkom, obzreli sme si historické pamiatky mesta. Navštívili cukráreň a trh na Dominikánskom námestí.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.