Policajti v našom meste

Krajské riaditeľstvo policajného zboru usporiadalo výtvarnú súťaž „Policajti v našom meste“, ktorej sa zúčastnili deti z ŠKD.

Od 15. do 20. decembra 2021 prebiehalo okresné kolo.

V II. kategórii (1-2 ročník) zvíťazila Sofia Slezáková z 1.A triedy a v III. kategórii (3-4 ročník) Daniela Nemcová zo 4.A triedy.
Dievčatá boli odmenené diplomom a vecnou cenou, ktoré im osobne v škole odovzdala preventistka KR PZ. 

Obe postúpili do Krajského kola, kde seba a našu školu úspešne reprezentovali.
Sofia obsadila v krajskom kole 2. miesto.

Gratulujeme, a ďakujeme aj všetkým, ktorí ich podporili svojimi hlasmi.

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.