Pomoc pre žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami

Školská špeciálna pedagogička je k dispozícii na nižšie uvedených adresách

tatiana.niznikova@zsdruzicova4.sk

niznikova5@gmail.com


Môžete sa kontaktovať a konzultovať v prípade problémov s elektronickým vzdelávaním

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Zber papiera

Vážení rodičia.

Vedenie školy Vám oznamuje , že ZBER PAPIERA sa uskutočni od 24.05.2021 do 28.5.2021.
Podrobné informácie zverejníme.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.