Projekty v 3.A.

Takto sa 3. A  pasuje s projektmi. Napriek tomu, že učivo z vlastivedy a prírodovedy je pre žiakov niečo nové, projekty radi zhotovujú. Výroba projektov nielen v domácom prostredí má niečo do seba. Rešpektovať jeden druhého, komunikovať, deliť sa o pomôcky, spolupracovať a pomáhať si je to, čo sa tiež musia učiť. Tieto práce žiakov zdobia triedu.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.