Projekty v 3.A.

Takto sa 3. A  pasuje s projektmi. Napriek tomu, že učivo z vlastivedy a prírodovedy je pre žiakov niečo nové, projekty radi zhotovujú. Výroba projektov nielen v domácom prostredí má niečo do seba. Rešpektovať jeden druhého, komunikovať, deliť sa o pomôcky, spolupracovať a pomáhať si je to, čo sa tiež musia učiť. Tieto práce žiakov zdobia triedu.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v školskom roku 2022/2023
nájdete ⇒ TU.

Viac informácii o "Rade rodičov" sa dozviete po kliknutí na odkaz RADA RODIČOV

Zápisnicu RRZ si môžete stiahnúť po kliknutí na nasledujúci odkaz:
Zápisnica RRZ 13-09-2022

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.