Projekty v 3.A.

Takto sa 3. A  pasuje s projektmi. Napriek tomu, že učivo z vlastivedy a prírodovedy je pre žiakov niečo nové, projekty radi zhotovujú. Výroba projektov nielen v domácom prostredí má niečo do seba. Rešpektovať jeden druhého, komunikovať, deliť sa o pomôcky, spolupracovať a pomáhať si je to, čo sa tiež musia učiť. Tieto práce žiakov zdobia triedu.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Zber papiera

Vážení rodičia.

Vedenie školy Vám oznamuje , že ZBER PAPIERA sa uskutočni od 24.05.2021 do 28.5.2021.
Podrobné informácie zverejníme.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.