Prvá pomoc pri zástave dýchania a krvného obehu

Naši druháci majú resuscitáciu nacvičenú, pozrite sa ako im to ide!

Resuscitácia (oživovanie) je súbor postupov, ktoré sa vykonávajú vtedy, ak dôjde k zastaveniu dýchania a krvného obehu. Pamätajte si, že po 30 stlačeniach nasledujú 2 záchranné vdychy a myslite na to, že resuscitáciou sa nedá ublížiť. Nanajvýš pri nej postihnutému zlomíte rebro, na ktoré určite nezomrie. Aj keď použijete zlú techniku oživovania, vždy je to lepšie, ako neurobiť nič."

Naši druháci majú resuscitáciu nacvičenú, pozrite sa ako im to ide!
Možno nám niečo pripomenú, alebo nás naučia. A možno raz budú vedieť aj pomôcť v zložitých situáciách.
Ale každý z nás by mal vedieť pomôcť, hlavne keď ide o sekundy. Tak si to poďme s nimi pripomenúť."

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.