Okresné kolo PYTAGORIÁDY

kategórie: P3 a P4  v školskom roku 2020/21.
Tento rok, 13.4.2021 sa konalo okresné kolo pytagoriády pre žiakov 3. a 4. ročníka, trošku netradične oproti minulým ročníkom.

Svoje matematické myslenie museli preukázať prostredníctvom online testu po prvý krát.

Do okresného kola postúpili piati tretiaci a traja najlepší zo 4. ročníka.
Všetkým zúčastneným sme držali palce a oplatilo sa
Pozrite sa, aké umiestnenia v okrese Košice IV. sa im podarilo obsadiť .

Víťazom, ale aj všetkým zapojeným žiakom ďakujeme za reprezentáciu našej školy, a samozrejme blahoželáme !


Info pre rodičov

Rada rodičov
Zápisnica RRZ 09-09-2021


Opatrenia školy v školskom roku 2021/2022 vychádzajúce z platnej legislatívy COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.08.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR. ⇒ TU

Ponuku krúžkov
pre školský rok 2021/2022 ako aj prihlášku na krúžky nájdete ⇒ TU

Prihlášku na stravovanie a informácie ohľadom stravovania v školskom roku 2021/2022 nájdete  ⇒ TU

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Oznam o VO

Oprava strechy so zateplením v TV trakte, telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety

Dňa 17. 06. 2021 bola vyhlásená zákazka „Oprava strechy so zateplením v TV trakte telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 06.07.2021 do 08:00 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovom sídle https://sss.eranet.sk/

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.