Okresné kolo PYTAGORIÁDY

kategórie: P3 a P4  v školskom roku 2020/21.
Tento rok, 13.4.2021 sa konalo okresné kolo pytagoriády pre žiakov 3. a 4. ročníka, trošku netradične oproti minulým ročníkom.

Svoje matematické myslenie museli preukázať prostredníctvom online testu po prvý krát.

Do okresného kola postúpili piati tretiaci a traja najlepší zo 4. ročníka.
Všetkým zúčastneným sme držali palce a oplatilo sa
Pozrite sa, aké umiestnenia v okrese Košice IV. sa im podarilo obsadiť .

Víťazom, ale aj všetkým zapojeným žiakom ďakujeme za reprezentáciu našej školy, a samozrejme blahoželáme !


2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.