Recyklohry- Dážďovky Recyklátorky

V rámci školy sa zapájame do rôznych projektov.
Jedným z nich sú aj recyklohry.
Pomocou neho sa učíme pomáhať našej prírode správnym nakladaním s odpadom.

Na hodine biológie sme sa učili o dážďovkách, ktoré boli aj témou 2.úlohy recyklohier.
A tak sme vytvorili spoločný projekt.
Dozvedeli sme sa, že bioodpad tvorí až 45 percent všetkého komunálneho odpadu.
Okrem toho, že je to najväčšia zložka z komunálneho odpadu, aj pri ňom platí, že nie je odpad ako odpad!
Dozvedeli sme sa, čo doňho patrí aj nepatrí, ako ho využiť v náš prospech a kto nám pomáha pri jeho recyklovaní.
Všetky tieto nové poznatky sme znázornili v našej spoločnej práci, ktorej výsledok si môžete pozrieť na fotografiách.

Kolektív 5.A

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.