Recyklohry- Dážďovky Recyklátorky

V rámci školy sa zapájame do rôznych projektov.
Jedným z nich sú aj recyklohry.
Pomocou neho sa učíme pomáhať našej prírode správnym nakladaním s odpadom.

Na hodine biológie sme sa učili o dážďovkách, ktoré boli aj témou 2.úlohy recyklohier.
A tak sme vytvorili spoločný projekt.
Dozvedeli sme sa, že bioodpad tvorí až 45 percent všetkého komunálneho odpadu.
Okrem toho, že je to najväčšia zložka z komunálneho odpadu, aj pri ňom platí, že nie je odpad ako odpad!
Dozvedeli sme sa, čo doňho patrí aj nepatrí, ako ho využiť v náš prospech a kto nám pomáha pri jeho recyklovaní.
Všetky tieto nové poznatky sme znázornili v našej spoločnej práci, ktorej výsledok si môžete pozrieť na fotografiách.

Kolektív 5.A

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v školskom roku 2022/2023
nájdete ⇒ TU.

Viac informácii o "Rade rodičov" sa dozviete po kliknutí na odkaz RADA RODIČOV

Zápisnicu RRZ si môžete stiahnúť po kliknutí na nasledujúci odkaz:
Zápisnica RRZ 13-09-2022

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.