Recyklohry 2022

Naša škola je už od roku 2010 zapojená do projektu "RECYKLOHRY".
Triedime odpad, odovzdávame na recykláciu malé aj veľké elektrospotrebiče, plníme rôzne environmentálne úlohy projektu.

Za minulý školský rok sme boli ocenení DIPLOMOM za aktívny prístup k environmentálnemu vzdelávaniu a ochrane životného prostredia v školskom roku 2020/2021.
V tomto vzdelávaní a ochrane životného prostredia budeme pokračovať aj v budúcnosti.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.