Rozkvitnutá škola

Na začiatku bola myšlienka skrášliť okolie školy.
Žiaci 5.B dostali na technickej výchove úlohu nakresliť svoju predstavu.

Výsledkom bol návrh kvetinového záhonu. Popritom bol v rámci študentského projektu „Eko nádych pre mladých“ realizovaný workshop s triedou 3.C, kde sa žiaci dozvedeli mnoho o význame  rastlín a zároveň si nejaké aj vysadili v átriu našej školy.  S finančnou podporou pána riaditeľa a Rady rodičov sa nám podarilo dané projekty zrealizovať. Žiaci druhého stupňa pomohli na hodinách  techniky vysadiť kvety a upraviť záhon. Trvalo to pár týždňov, ale výsledok stál za to. Dúfame, že sme tým prispeli k skrášleniu okolia našej školy.
Všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe a realizácii, patrí veľké poďakovanie.

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.