S kamarátkou energiou

Dňa 22.6.2021 sa naši šiestaci zúčastnili zaujímavej akcie pod záštitou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.
Cieľom tohto podujatia bolo nielen si zasúťažiť a vyhrať krásne ceny, ale samozrejme sa niečo nové aj naučiť.

Pri jednotlivých stanovištiach si žiaci vyskúšali ako fungujú termokamery a rôzne prístroje na meranie energie, spoznali rôzne druhy energií, zisťovali kde všade môžeme energiu objaviť, ako sa dá správne zužitkovať.
Tiež si uvedomili aké je dôležité energiou šetriť.
Pri každom stanovišti si podľa témy vyskúšali rôzne zaujímavé aktivity spojené so súťažami.

Témy, ktoré prebrali:
  • Sila vetra
  • Kúrime paličkami
  • Energia spamäti,
  • Teplo, teplejšie, horúco

Na záver boli všetci víťazi odmenení krásnymi cenami, knihami, fixami a lietadlami na svetelnú energiu.
Akcia bola veľmi úspešná a všetkým sa veľmi páčila.

Info pre rodičov

Rada rodičov
Zápisnica RRZ 09-09-2021


Opatrenia školy v školskom roku 2021/2022 vychádzajúce z platnej legislatívy COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.08.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR. ⇒ TU

Ponuku krúžkov
pre školský rok 2021/2022 ako aj prihlášku na krúžky nájdete ⇒ TU

Prihlášku na stravovanie a informácie ohľadom stravovania v školskom roku 2021/2022 nájdete  ⇒ TU

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Oznam o VO

Oprava strechy so zateplením v TV trakte, telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety

Dňa 17. 06. 2021 bola vyhlásená zákazka „Oprava strechy so zateplením v TV trakte telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 06.07.2021 do 08:00 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovom sídle https://sss.eranet.sk/

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.