S kamarátkou energiou

Dňa 22.6.2021 sa naši šiestaci zúčastnili zaujímavej akcie pod záštitou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.
Cieľom tohto podujatia bolo nielen si zasúťažiť a vyhrať krásne ceny, ale samozrejme sa niečo nové aj naučiť.

Pri jednotlivých stanovištiach si žiaci vyskúšali ako fungujú termokamery a rôzne prístroje na meranie energie, spoznali rôzne druhy energií, zisťovali kde všade môžeme energiu objaviť, ako sa dá správne zužitkovať.
Tiež si uvedomili aké je dôležité energiou šetriť.
Pri každom stanovišti si podľa témy vyskúšali rôzne zaujímavé aktivity spojené so súťažami.

Témy, ktoré prebrali:
  • Sila vetra
  • Kúrime paličkami
  • Energia spamäti,
  • Teplo, teplejšie, horúco

Na záver boli všetci víťazi odmenení krásnymi cenami, knihami, fixami a lietadlami na svetelnú energiu.
Akcia bola veľmi úspešná a všetkým sa veľmi páčila.

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.