S kamarátkou energiou

Dňa 22.6.2021 sa naši šiestaci zúčastnili zaujímavej akcie pod záštitou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.
Cieľom tohto podujatia bolo nielen si zasúťažiť a vyhrať krásne ceny, ale samozrejme sa niečo nové aj naučiť.

Pri jednotlivých stanovištiach si žiaci vyskúšali ako fungujú termokamery a rôzne prístroje na meranie energie, spoznali rôzne druhy energií, zisťovali kde všade môžeme energiu objaviť, ako sa dá správne zužitkovať.
Tiež si uvedomili aké je dôležité energiou šetriť.
Pri každom stanovišti si podľa témy vyskúšali rôzne zaujímavé aktivity spojené so súťažami.

Témy, ktoré prebrali:
  • Sila vetra
  • Kúrime paličkami
  • Energia spamäti,
  • Teplo, teplejšie, horúco

Na záver boli všetci víťazi odmenení krásnymi cenami, knihami, fixami a lietadlami na svetelnú energiu.
Akcia bola veľmi úspešná a všetkým sa veľmi páčila.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na
ZŠ Družicová 4:

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v školskom roku 2022/2023
nájdete ⇒ TU.

Viac informácii o "Rade rodičov" sa dozviete po kliknutí na odkaz RADA RODIČOV

Zápisnicu RRZ si môžete stiahnúť po kliknutí na nasledujúci odkaz:
Zápisnica RRZ 13-09-2022

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.