Školské kolo PYTAGORIÁDY pre 3. a 4. ročník

Obľúbenci matematiky sa stretli 8.12.2021 v školskom kole Pytagoriády.

Tento rok bol 43. ročníkom súťaže.


Podarilo sa zrealizovať školské kolo tejto populárnej súťaže v matematickom myslení a logike, o ktorú sa zvyšuje záujem, čo vidieť aj na účasti 14 druhákov. Niektorí z nich boli aj úspešní riešitelia. 

Spolu sa tak zúčastnilo 51 žiakov na 1. stupni. 

Úspešných riešiteľov sme tento rok mali spolu 28, z čoho sa veľmi tešíme. 

Víťazi v oboch kategóriách postupujú do okresného kola Pytagoriády.  

 

P3

Meno a priezvisko 

Trieda

Body 

Čas 

SPOLU 

umiestnenie 

Filip Jerga

3.C

15

11

26

1. 

Matúš Kruták 

2.A

14

11

25

2.-3. 

Ľubomír Štrba 

3.B

13

12

25

2.-3. 

 

P4 

Meno a priezvisko 

Trieda

Body 

Čas 

SPOLU 

umiestnenie 

Adam Bobek 

4.B 

11

12

23

1. 

Tomáš Jakubišin 

4.A

12

10

22

2. 

Peter Dudič 

4.D

10

11

21

3. 

 

 


Víťazom blahoželáme a tešíme sa z veľkého záujmu aj mladších žiakov o túto tradičnú súťaž v matematike. 

Pozrite si výsledky zo školského kola Pytagoriády v kategóriách P3 a P4 v školskom roku 21/22.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Vedenie školy, Vám v mene všetkých zamestnancov želá pevné zdravie vo Vašich rodinách a veľa úspechov v Novom roku 2022.

Po zimných prázdninách sa 10.01.2022 (pondelok) začína prezenčné vyučovanie. Pre bezpečný chod školy a pre Vás rodičov to znamená zabezpečiť:
  • povinné prekrytie horných dýchacích ciest pre žiakov 1.- 9. ročníka
  • zaslanie "Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti" pred nástupom žiaka do školy elektronicky(cez EduPage modul Žiadosti/vyhlásenia), alebo písomne odovzdať triednej učiteľke
  • len rodičia, ktorí prejavili záujem a obdržali domáce samotesty) zaslanie škole elektronicky cez EduPage modul Žiadosti /vyhlásenia " Domáci AG samotest - oznámenie o použití.
Aktuálne informácie zašleme priebežne po oficiálnom zverejnení.
Ostávame s pozdravom, vedenie školy

Opatrenia školy v školskom roku 2021/2022 vychádzajúce z platnej legislatívy COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.08.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR. ⇒ TU


Ponuku krúžkov
pre školský rok 2021/2022 ako aj prihlášku na krúžky nájdete ⇒ TU


Prihlášku na stravovanie a informácie ohľadom stravovania v školskom roku 2021/2022 nájdete  ⇒ TU

Oznam o VO

Oprava strechy so zateplením v TV trakte, telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety

Dňa 17. 06. 2021 bola vyhlásená zákazka „Oprava strechy so zateplením v TV trakte telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 06.07.2021 do 08:00 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovom sídle https://sss.eranet.sk/

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.