Slávik Slovenska 2022

Prišla jar a s ňou sa rozospievali aj naši žiaci.
Po dvoch rokoch sme opäť mohli súťažiť v interpretácii slovenskej ľudovej piesne.
Dňa 21.04. žiaci prvého stupňa spievali v školskom kole súťaže Slávik Slovenska 2022.

Žiakom ďakujeme za prípravu na súťaž a víťazom srdečne blahoželáme. 


Výsledky  I. kategória
1. Marián Demčák 3.C 
2. Eliška Šimkovičová 1.A 
3. Klára Noemi Bziňáková 3.B
    Michaela Hricišínová 3.A 


Výsledky II. kategória
  1. Tamara Točeková 4.B 
  2. Fatima Ouechtati  4.A 
  3. Karolína Kollárová 4.D

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.